Obchodní podmínky

Obecné informace

Majitelem internetového obchodu je firma Kulečníkové Potřeby Jan Hudák, IČO 70215618, DIČ CZ7806282550, dále jen „Prodávající“. Korespondenční adresa: Jan Hudák Panenská 44 Jablonec nad Nisou 46601. Využitím služeb se zákazník zavazuje k akceptaci obchodních podmínek.

Pravidla objednání:

Zboží se objednává pomocí objednávkového formuláře přes e-shop, výjiměčně na telefonním čísle uvedeném v kontaktech. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně po celý rok. Objednávky zaslané v sobotu, neděli nebo ve svátek budou řešeny první následující pracovní den. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky, má-li jakékoliv pochybnosti o věrohodnosti kupujícího. Při objednávání je kupující povinen vyplnit telefonní číslo mobilu nebo pevné linky a email pro možnost potvrzení objednávky. Změny cen zboží se netýkají objednávek provedených před změnami cen. Ceny jsou v CZK (koruna česká) a jsou uvedeny včetně DPH. Poštovné a balné hradí kupující. Balné při ceně zboží  do 1000 Kč – 20 Kč, při nákupu nad 1000 Kč zdarma a poštovné 136 Kč za jeden balík do 30 kg. Pokud zboží není možné zabalit do jedné krabice (např. při objednání vícestínidlové lampy) platí kupující počet krabic krát 136 Kč. Poštovné a balné u zásilek nad 30kg(zejména kulečníkové stoly)řešíme individuálně po dohodě s kupujícím.

Prodávající na prodané zboží vystaví řádný daňový doklad – paragon do 10.000 Kč nebo fakturu při ceně zboží nad 10 000,- Kč. V případě vystavení faktury je povinen kupující uvést na objednávce fakturační adresu a popřípadě IČO, DIČ. Domácí i zahraniční zákazníci objednávají v měně CZK. Dobírka na Slovensko není možná, v případě dodací adresy na Slovensko prodávající kontaktuje kupujícího e-mailem s celkovou částkou (poštovné je účtováno podle ceníku služby Zahraniční balík České pošty) tu kupující uhradí složenkou v CZK na adresu Jan Hudák Panenská 44 Jablonec nad Nisou. Po obdržení složenky zboží ihned zasíláme.

Odeslání a platba:

Objednané zboží je doručeno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání je běžně do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, upřesní prodávající kupujícímu termín dodaní mailem. Platba za zboží je uskutečněna po jeho dodání na dobírku a to v hotovosti kurýrovi nebo české poště. Formality jsou vyřízeny v místě odběru a provádí je pracovník pošty nebo kurýr. Před zaplacením je kupující povinen zkontrolovat stav balení a po zaplacení obsah balíku. Jestliže při dopravě došlo k poškození zásilky, je kupující povinen vyplnit s kurýrem nebo poštou protokol o poškození zásilky ihned v místě odběru. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během dopravy. Reklamace těchto poškozených zásilek je nutno řešit dle bodu 5 těchto podmínek. Všechny produkty z nabídky internetového obchodu www.kulecnikove-potreby.cz jsou nové a nepoužité, není-li výslovně u nabízeného zboží uvedeno jinak.

Storno objednávky – záruka vrácení peněz:

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží, nebo v případě, že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě storna objednávky (odstoupení od smlouvy):

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu použitou v objednávce. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazníkovi z ceny zboží odečtena částka odpovídající poškození nebo opotřebení zboží. Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu nebo její část zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z částky k vrácení prodávající odečte náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy dle par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu zboží zákazníkovi a poplatky za vrácení peněz).

Odpovědnost za vady zboží a záruka:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu Kupujícím, Kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka se dále nevztahuje na nesprávné použití výrobku a nesprávné skladování výrobku. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejprve může spotřebitel požadovat u Prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci Prodávajícímu, je Kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost Kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Postup reklamace:

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup: Zašlete mail nebo dopis, kde uvedete zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu. Zašlete zboží na naši adresu. Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu nebo do sídla naší provozovny. Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat též včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě Prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.

Neoprávněná reklamace zboží:

V případě neoprávněné reklamce bude Kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 200 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být ze strany. V případě neuznání reklamace jako oprávněné, bude zboží vráceno zpět Kupujícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží Kupujícím, bude zásilka uschována na naší provozovně a Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek ve výši 0,5% z prodejní ceny zboží za každý den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). Pokud úschova odmítnuté zásilky přesáhne 100 dnů, je Prodávající oprávněn zboží nabídnout v komisi za účelem úhrady výše uvedených nákladů.

Ostatní pravidla:

Tato pravidla jsou jediným dokumentem upravujícím nakupování na e-shopu www.kulecnikove-potreby.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Každý klient se zavazuje seznámit se před objednáním s těmito pravidly. Ostatní věci, neuvedené zde, se řeší pomocí Občanského zákoníku Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v tomto eshopu.